Author Archives: gdpradm

  1. ŠTO JE GDPR?

    Leave a Comment

    Nakon 4 godine priprema i debate u tijelima EU Uredba je konačno odobrena od strane EU parlamenta 14. travnja 2016. Stupila je na snagu 20 dana nakon objave u službenom glasilu EU te će biti u direktnoj primjeni u svim članicama EU dvije godine nakon tog datuma, na datum pune primjene: 25. svibnja 2017. Nakon tog datuma organizacije koje nisu u potpunoj sukladnosti mogu se suočiti s teškim kaznama. Nova EU Uredba broj 2016/679 (EU Regulation GDPR) zamjenjuje Direktivu o zaštiti podataka (Data Protection Directive) 95/46/EC i dizajnirana je tako da ujednači zakone o zaštiti podataka širom Europe, da zaštiti sve građane EU i da promijeni način na koji organizacije širom regije pristupaju zaštiti podataka. Ovdje se mogu naći ključne činjenice.

JOŠ -2189 dana 23 sati 23 minuta 8 sekundi do pune primjene
Act Now!