Category: Uncategorized

ŠTO JE GDPR?

Nakon 4 godine priprema i debate u tijelima EU Uredba je konačno odobrena od strane EU parlamenta 14. travnja 2016. Stupila je na snagu 20 dana nakon objave u službenom glasilu EU te će biti u... Read more

  • Author:gdpradm
  • Tags: No tags
  • Comments:0

GDPR

Uredba EU o zaštiti osobnih... Read more

  • Author:gdpradm
  • Tags: No tags
  • Comments:0
JOŠ -2248 dana 23 sati 36 minuta 55 sekundi do pune primjene
Act Now!