• Author:gdpradm
  • Comments:Off

Na koga se GDPR odnosi?

Ne samo na organizacije koje posluju unutar EU, nego i na sve ostale organizacije u svijetu koje nude svoju robu i usluge, ili na drugi način obrađuju podatke nositelja osobnih podataka iz EU. Odnosi se na sve tvrtke koje pohranjuju i obrađuju podatke nositelja podataka sa sjedištem unutar EU, bez obzira na geografsku lokaciju njihovog sjedišta.

No tags