• Author:gdpradm
  • Comments:Off

ŠTO se mijenja za tvrtke?

– Tvrtke su dužne po zahtjevu vlasnika osobnih podataka svaku radnju odraditi u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 30 dana te po zahtjevu dokazati da su zatražene radnje izvršene. Dokaz je potvrda o izvršenoj radnji koju izdaju građanu, ali u slučaju sumnje i zahtjeva regulatoru, dužne su direktno dokazati da su radnje izvršene
– Tvrtke moraju koristiti jednostavan, jednoznačan i svima razumljivi jezik u komuniciranju s vlasnicima osobnih odataka
– Tvrtke moraju dobiti jednoznačnu privolu za obradu osobnih podataka, a za podatke maloljetnika trebaju suglasnost njegova zakonskog predstavnika
– Tvrtke moraju informirati vlasnike osobnih podataka najkasnije 72 sata nakon curenja podataka
– Tvrtke moraju omogućiti uskraćivanje privole za slanje poruka u direktnom marketingu
– Tvrtke moraju posebno štititi osjetljive podatke
– Pri transferu osobnih podataka građana EU u zemlje za koje EU nije dala odobrenje, tvrtke moraju tražiti posebnu pravnu suglasnost
– Tvrtke u svoje sustave moraju još pri dizajnu ugraditi podršku zaštiti osobnih podataka
– Tvrtke koje obrađuju osobne podatke u ime drugih moraju s tvrtkama koje prikupljaju podatke striktno definirati uvjete obrade osobnih podataka
– Tvrtke, ovisno o intenzitetu i vrsti obrade osobnih podataka, moraju imenovati Službenika za zaštitu osobnih podataka
– Tvrtke po potrebi trebaju provesti analizu utjecaja za obrade osobnih podataka koje predstavljaju veliki rizik

No tags